Friday 27 November 2020
تاسوعا وعاشورای حسینی در زرین دشت (سال1398)
گزارش تصویری؛ شنبه 29 آگوست 2020 خبر مهم
-

تاسوعا وعاشورای حسینی در زرین دشت (سال1398)

مروری بر لحظه های پرشور عزاداری ماه محرم از دریچه دوربین عکاسان زرین دشتی که طی سالهای اخیر ثبت شده است.؛
 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 9129
تاسوعا وعاشورای حسینی در زرین دشت (سال1397)
گزارش تصویری؛ شنبه 29 آگوست 2020 خبر مهم
-

تاسوعا وعاشورای حسینی در زرین دشت (سال1397)

مروری بر لحظه های پرشور عزاداری ماه محرم از دریچه دوربین عکاسان زرین دشتی که طی سالهای اخیر ثبت شده است؛
 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 9129
تاسوعا وعاشورای حسینی در زرین دشت (سال1396)
گزارش تصویری؛ شنبه 29 آگوست 2020 خبر مهم
-

تاسوعا وعاشورای حسینی در زرین دشت (سال1396)

مروری بر لحظه های پرشور عزاداری ماه محرم از دریچه دوربین عکاسان زرین دشتی که طی سالهای اخیر ثبت شده است.؛
 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 9129
تاسوعا وعاشورای حسینی در زرین دشت (سال1395)
گزارش تصویری؛ شنبه 29 آگوست 2020 خبر مهم
-

تاسوعا وعاشورای حسینی در زرین دشت (سال1395)

مروری بر لحظه های پرشور عزاداری ماه محرم از دریچه دوربین عکاسان زرین دشتی که طی سالهای اخیر ثبت شده است.؛
 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 9129
خدمت به محرومان در گرمای سوزان توسط جهادگران بسیجی زرین دشت
گزارش تصویری؛ جمعه 14 آگوست 2020
-

خدمت به محرومان در گرمای سوزان توسط جهادگران بسیجی زرین دشت

اردوهای جهادی بسیجیان در گرمای بالای40 درجه در شهرستان زرین دشت در حال انجام است.؛
 • نظر دهيد.
 • انتشار یافته : 0
 • در انتظار بررسی : 9129